Ρομποτική Χειρουργική – Μία προσιτή πολυτέλεια για την υγεία μας

Η ρομποτική χειρουργική έγινε πραγματικότητα από το έτος 2000, χάρη στην εξέλιξη της ρομποτικής τεχνολογίας σε κλινικές εφαρμογές. Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε στη δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων από μεγάλες αποστάσεις (τηλεχειρουργική).

Κλείστε Ραντεβού