...

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

Κλείστε Ραντεβού Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
210-6862984
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης:
2310-471205

Για την καλοήθη
υπερπλασία του προστάτη

Τι είναι

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μια συχνή πάθηση, που συνδέεται με την αύξηση της ηλικίας των ανδρών και προκαλεί διαταραχές στην ούρηση, προβλήματα στην ουροδόχο κύστη ή στα νεφρά.

Δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη.

Αίτια

Αν και δεν μπορεί να προσδιοριστούν απόλυτα τα αίτια που προκαλούν υπερπλασία του προστάτη, ωστόσο υπάρχουν πιθανοί παράγοντες όπως:

Δεν είναι απολύτως σαφές τι προκαλεί τη διόγκωση του προστάτη. Ωστόσο, μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές στην ισορροπία των ορμονών του φύλου, καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν.

 • Προχωρημένη ηλικία
 • Κληρονομικότητα σε πρώτου βαθμού συγγενείς
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Καρδιακές παθήσεις
 • Παχυσαρκία και καθιστικός τρόπος ζωής
 • Μεταβολικό σύνδρομο.

Συμπτώματα

Από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που παρουσιάζει η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι:

 • Συχνουρία
 • Νυκτουρία
 • Αδύναμη ή διακοπτόμενη ροή ούρων
 • Επιτακτική ούρηση
 • Δυσκολία έναρξης ή καθυστέρηση ούρησης
 • Ημιτελής κένωση της ουροδόχου κύστης
 • Πίεση ή προσπάθεια για ούρηση
 • Αίσθημα πόνου ή καύσου κατά την ούρηση
 • Αιματουρία

Επίσχεση ούρων

Η επίσχεση ούρων είναι μία ουρολογική κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια και συνίσταται σε αδυναμία ούρησης, παρά την έντονη επιθυμία. Μακροχρόνια μπορεί να προκαλέσει ακόμα και νεφρική ανεπάρκεια έως και απειλή για τη ζωή του ασθενούς.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου, μπορεί να είναι φαρμακευτική αγωγή, ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες και χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση, ιδίως όταν οι συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει, ενδείκνυται κυρίως όταν ο ασθενής έχει μη ανεκτά συμπτώματα, οξεία ή χρόνια επίσχεση ούρων, ουρολοιμώξεις και προστατίτιδες που διαρκώς υποτροπιάζουν, νεφρική ανεπάρκεια, λιθίαση ή εκκολπώματα ουροδόχου κύστεως.

Αντιμετώπιση με τη ρομποτική χειρουργική με το σύγχρονο ρομποτικό σύστημα, Da Vinci Xi HD & Da Vinci X

Ακρίβεια, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα

Βασικά πλεονεκτήματα Ρομποτικής Αδενωματεκτομής

 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ελαχιστοποίηση επιπλοκών
 • Ελάχιστος δυνατός τραυματισμός υγιών ιστών
 • Απουσία τραυματισμού των ιστών
 • Ιδιαίτερη ακρίβεια
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων

Πού μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού;

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Βρείτε Ιατρό

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Βρείτε Ιατρό
Κλείστε Ραντεβού Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.