...

Κακοήθειες Ουροποιητικού

Κλείστε Ραντεβού Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
210-6862984
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης:
2310-471205

Για τις κακοήθειες
ουροποιητικού συστήματος

Οι κακοήθειες του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος, της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα, είναι πολλές φορές μεταστατικές, όχι όμως ιδιαίτερα συχνές και η αντιμετώπισή τους ειδικά με τη ρομποτική χειρουργική έχει άριστα ογκολογικά αποτελέσματα.

Από τις πιο συνήθεις κακοήθειες της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα, είναι το ουροθηλιακό καρκίνωμα, ενώ από τις λιγότερο εμφανιζόμενες είναι το καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων και το αδενοκαρκίνωμα.

Τα ουροθηλιακά καρκίνωματα διακρίνονται σε μη διηθητικά και διηθητικά με μεταστατική τάση.

Αίτια

Οι κακοήθειες του ουροποιητικού συστήματος έχουν συνδεθεί με τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου, όπως:

 • Κάπνισμα
 • Αριστολοχικά οξέα
 • Βαλκανική ενδημική νεφροπάθεια
 • Χρόνια λιθίαση και λοίμωξη στα νεφρά
 • Αρσενικό
 • Έκθεση σε χημικές ουσίες

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του καρκίνου του ουροποιητικού ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Ενδεικτικά συμπτώματα είναι:

 • Αιματουρία
 • Πόνος στην πλάτη
 • Πόνο στο πλαϊνό μέρος της κοιλιάς ή στο πλευρό
 • Αίσθημα καύσου κατά την ούρηση
 • Δυσουρία

Διάγνωση

Η διάγνωση του ουροποιητικού γίνεται με:

 • Αξονική πυελογραφία
 • Μαγνητική πυελογραφία
 • Ουρητηρονεφροσκόπηση

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του ουροθηλιακού καρκινώματος γίνεται με την ριζική νεφροουρητηρεκτομή, κατά την οποία αφαιρείται το νεφρό, ο ουρητήρας και ένα μέρος της ουροδόχου κύστης.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά με το εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi HD & Da Vinci X, με βέλτιστα ογκολογικά αποτελέσματα.

Αντιμετώπιση με τη ρομποτική χειρουργική με το σύγχρονο ρομποτικό σύστημα, Da Vinci Xi HD & Da Vinci X

Ακρίβεια, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα

Βασικά πλεονεκτήματα Ρομποτικής Νεφροουρητηρεκτομής

 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ελαχιστοποίηση επιπλοκών
 • Ελάχιστος δυνατός τραυματισμός υγιών ιστών
 • Απουσία τραυματισμού των ιστών
 • Ιδιαίτερη ακρίβεια
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων

Πού μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού;

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Βρείτε Ιατρό

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Βρείτε Ιατρό

Άρθρα

Υγεία του Ουροποιητικού και Προστάτης: Παράγοντες κινδύνου, διάγνωση & θεραπεία

To ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους 2  νεφρούς και τους  2 ουρητήρες, που αποτελούν το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα …

Διαβάστε Περισσότερα
Κλείστε Ραντεβού Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.