...

Στένωση Ουρητήρα

Κλείστε Ραντεβού Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
210-6862984
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης:
2310-471205

Τι είναι το
Στένωμα ουρητήρα

Η στένωση του ουρητήρα είναι μία συγγενής ή επίκτητη πάθηση, κατά την οποία δυσχεραίνει την μεταφορά των ούρων από τον νεφρό στην ουροδόχο κύστη και μπορεί να οδηγήσει σε υδρονέφρωση, δηλαδή διάταση του ουρητήρα και δυσλειτουργία των νεφρών.

Αίτια

Στις περιπτώσεις που η στένωση του ουρητήρα δεν είναι εκ γενετής, τα πιθανά αίτια είναι:

 • Λιθίαση
 • Αποτέλεσμα τραυματισμού άλλης χειρουργικής επέμβασης
 • Ακτινοθεραπεία, ιδίως στην κοιλιακή χώρα
 • Φλεγμονή ουρητήρα
 • Κακοήθεια στην περιοχή

Συμπτώματα

Αν και η στένωση του ουρητήρα δεν έχει συνήθως συμπτώματα, μπορεί να παρουσιάσει:

 • Πόνο
 • Πυρετό
 • Λιθίαση
 • Αιματουρία
 • Ουρολοίμωξη
 • Πυελονεφρίτιδα
 • Αυξημένη κρεατινίνη ή ουρία (κυρίως σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια)

Διάγνωση

Η διάγνωση των στενωμάτων του ουρητήρα περιλαμβάνει:

 • Εξετάσεις αίματος
 • Υπερηχογράφημα νεφρών
 • Αξονική τομογραφία
 • Μαγνητική τομογραφία
 • Παλίνδρομη πυελογραφία
 • Σπινθηρογράφημα,

Αντιμετώπιση

Η θεραπευτική προσέγγιση των στενωμάτων ουρητήρα ποικίλλει ανάλογα της σοβαρότητας της νόσου, αλλά κυρίως είναι ενδοσκοπική, όπως τοποθέτηση ουρητηρικού stent, νεφροστομία, ενδοσκοπική ουρητηροτομή ή χειρουργική, όπως πυελοπλαστική, ουρητηρόλυση, νεοεμφύτευση.

Αντιμετώπιση με τη ρομποτική χειρουργική με το σύγχρονο ρομποτικό σύστημα, Da Vinci Xi HD & Da Vinci X

Ακρίβεια, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα

Βασικά πλεονεκτήματα

Η ρομποτική πυελοπλαστική, με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi HD & Da Vinci X, είναι η ελάχιστα επεμβατική και πλέον εξελιγμένη μέθοδος ανακατασκευής και αποκατάστασης του ουρητήρα.

Η ρομποτική νεοεμφύτευση ουρητήρα με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi HD & Da Vinci X είναι η πλέον σύγχρονη επέμβαση εκλογής για την θεραπεία των στενωμάτων ουρητήρα, η οποία παρεμποδίζει την παλινδρόμηση ούρων.

 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ελαχιστοποίηση επιπλοκών
 • Ελάχιστος δυνατός τραυματισμός υγιών ιστών
 • Απουσία τραυματισμού των ιστών
 • Ιδιαίτερη ακρίβεια
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων

Η ανάρρωση είναι σύντομη, όπως και η επιστροφή στην εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες, μετά την αποκατάσταση.

Πού μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού;

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Βρείτε Ιατρό

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Βρείτε Ιατρό
Κλείστε Ραντεβού Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.