...

Μυασθένεια Gravis

Κλείστε Ραντεβού Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
210-6862984
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης:
2310-471205

Για τη
Μυασθένεια Gravis

Μυασθένεια Gravis ή βαριά μυασθένεια

Τι είναι

Από τις πιο συχνές παθήσεις που αφορούν την ειδικότητα της νευρολογίας είναι τα θυμώματα με ή χωρίς μυασθένεια. Το 10 έως 20% των ασθενών με μυασθένεια Gravis έχει όγκο του θύμου, το 20-30% των ατόμων που έχουν όγκο του θύμου (θύμωμα), έχει μυασθένεια, ενώ το 70% των μυασθενικών ατόμων έχει υπερπλασία του θύμου αδένα. Αποτελεί μία αυτοάνοση νόσο των μυών και οφείλεται σε κάποια αντισώματα που σταματούν τη φυσιολογική μετάβαση του ερεθίσματος από το νευρικό μας σύστημα στους μύες.

Συμπτώματα

 • Εύκολη κόπωση
 • Αδυναμία των άνω και κάτω άκρων
 • Πτώση του βλεφάρου
 • Δυσκαταποσία
 • Κάποιες φορές, δυσκολία στην αναπνοή

Η μυασθένεια συνήθως σχετίζεται με το θύμο αδένα και γι’ αυτό συνίσταται πάντα η χειρουργική αφαίρεσή του, η λεγόμενη θυμεκτομή.

Ακόμη και σε ασθενείς με μυασθένεια Gravis, απουσία όγκου ή υπερπλασίας θύμου, έχουν ένδειξη για θυμεκτομή υπό προϋποθέσεις.  Ασθενείς με διάγνωση μυασθένειας, ακόμη και σε βαριά μορφή, επωφελούνται της χειρουργικής θεραπείας και έχουν μάλιστα διπλάσιες πιθανότητες ύφεσης της νόσου έναντι της φαρμακευτικής αγωγής.

Αντιμετώπιση

Στη σημερινή εποχή η θυμεκτομή γίνεται  είτε Θωρακοσκοπικά (Video-Assisted Thoracic Surgery/VATS) ή  Ρομποτικά (Robotic-Assisted Thoracic Surgery/RATS)

Ρομποπτική θυμεκτομή με το σύγχρονο ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi HD & Da Vinci X

Ακρίβεια, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα

Τα εξαιρετικά οφέλη και πλεονεκτήματα για τον ασθενή:

 • 3 μικρές οπές στο θωρακικό τοίχωμα
 • Αποφεύγεται η στερνοτομή
 • Πολύ μικρότερο χειρουργικό τραύμα και πόνος
 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενή
 • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο
 • Ελαχιστοποίηση επιπλοκών
 • Άμεση αποθεραπεία
 • Ιδιαίτερη ακρίβεια
 • Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα

Με τη θυμεκτομή, η πλειοψηφία των ασθενών με μυασθένεια, μπορεί να έχει πλήρη ίαση ή μείωση της φαρμακευτικής αγωγής. Επιπρόσθετα, τα συμπτώματα βελτιώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ασθενών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την εξάλειψή τους, ενώ εντυπωσιακή είναι η αποτελεσματικότητα της θυμεκτομής στην οφθαλμική μυασθένεια.

Γίνεται αντιληπτό ότι η Ρομποτική (RATS) θυμεκτομή αποτελεί ιδανική επέμβαση με εξαιρετικά αποτελέσματα,  προσφέροντας λύση στους ασθενείς.

Πού μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού;

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Βρείτε Ιατρό
Κλείστε Ραντεβού Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.